Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poohlédnutí za rokem 2007

- První, co jsme hodnotili jako velký neúspěch pro útulek INTERPESPENZION BRNO bylo to, že se nepodařil prodej areálu na Kociánce a přesun útulku do velkých prostor, které na nás čekají kousek za Brnem. Stávající areál má 3 8OO m2 a ten druhý, který na nás čeká, má přes 60 000 m2. Velký prostor by byl ideální svoji rozlohou pro velké výběhy pejskům a hlavně pastva pro koně, krávu a další zvířátka, která budou potřebovat zachránit před jatkami nebo nezodpovědnými lidmi.

- První, co jsme hodnotili jako velký úspěch pro útulek INTERPESPENZION Brno bylo to, že jsme díky novému obsazení  magistrátu města Brna byli zproštění datem 1.1.2007 placení poplatků (daní) z opuštěných psů, který po nás vymáhalo ÚMČ Královo Pole. Děkujeme.

- Jako neúspěch jsme hodnotili, že po skoro dvouleté tahanici jsme museli zaplatit pokutu odboru vodního a lesního hospodářství MMB ve výši 5 000,- Kč za to, že koně se pohybovali v lesním porostu před naším areálem. Nutno podotknout, že první výše pokuty byla 20 000,- Kč a různými odvoláními se snížila na 5 000,- Kč.

- Jako obrovský úspěch jsme hodnotili, že po dvou letech jsme u Krajského soudu v Brně dostali do rukou rozsudek , který má nabytí právní moci dne 14.6.2007, týkající se poplatků (daní)ze psů. Ve zkratce cituji z rozsudku:  bod I. – Rozhodnutí Magistrátu města Brna, odboru rozpočtu a financování ze dne 21.1.2005 se  zrušuje pro nezákonost a věc se vrací k dalšímu řízení žalovanému.

- Jako negativum, ale i pozitivum, jsme hodnotili to, že po dobu přelomu r. 2006 a po celý rok 2007 jsme prodělali 26 kontrol ze strany různých státních institucí. Prošli jsme tzv. „bez ztráty kytičky“.

- V prosinci r.2007, proběhl benefiční koncert ve prospěch útulku INTERPESPENZION Brno v hudebním klubu Melodka Brno, Kounicova ulice.

- Jako velké, velké, pozitivum hodnotíme širší navázání kontaktů s vámi, našimi příznivci a dobrodinci, díky kterým mohou naši svěřenci dobře žít. Totiž všechny soukromé útulky a útulky, které nejsou zřízeny obcí, jsou závislí na tom, co si kde zařídí a seženou. Naproti tomu útulky zřízené obcemi mají mnohamilionový rozpočet, nezřídka více jak 10 000 000,- Kč. Budiž, když mají zvířátka kde hlavu složit, ale proč se jejich stav udržuje pořád na určitém počtu, proč tam nemohou počkat třeba rok, dva, tři až si najdou někoho, komu se budou líbit?

My děkujeme všem hodným lidem, kteří nás podporují, lidem, kteří nemohou mít pejska doma a vyhlédnou si na našich stránkách někoho, koho si adoptují na dálku. Děkujeme podnikatelům a firmám za dary a podporu. Máme krásný pocit u srdce, že naše práce a boj není zbytečný.

DĚKUJEME!